Logo

Formare profesionala PP Protect Security | Servicii integrate de securitate

     Societatea noastră organizează cursuri de calificare pentru ocupaţia AGENT DE SECURITATE, din anul înfinţării sale 2005, reuşind ca până în prezent sa absolve cursul de agent de securitate peste 2000 de persoane, procentul de promovabilitate fiind de 100%. Avem colaborări îndelungate şi performante cu AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, CENTRE DE FORMARE PROFESIONALĂ, ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE, cum ar fi Expert Training, Combinatul Social Câmpia Turzii.

            SERVICII OFERITE:

 • Cursuri de specializare pentru STEWARD (Agent de ordine) conform legii nr. 4/2008 privind combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive.
 • Pregătire continuă pentru societăţi specializate de pază şi protecţie sau pază proprie din instituţii şi societăţi comerciale conform H.G 301/2012

            FACILITĂŢI

 • beneficiezi de acest curs la cel mai mic preţ
 • suportăm contravaloarea analizelor medicale şi examinării psihologice, acestea fiind  incluse în preţul de şcolarizare.
 • preţuri promoţionale pentru: grupuri de minim 10 persoane
 • foste cadre din MAPN, POLIŢIE, JANDARMERIE, SPORTIVI DE PERFORMANŢĂ.
 • persoane care vin alte localităţi.
 • program felxibil pentru pregătirea teoretică şi practică
 • formatori competenţi, cu experienţă vastă de cunoştinţe temeinice în domeniu
 • şanse mari pentru angajare pe perioada desfăşurării cursului în cadrul societăţii noastre

            ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

 • copie dupa actul de identitate
 • fişă de aptitudini eliberată de medicul de medicina muncii şi aviz psihologic
 • copie după ultimul act de studii
 • certificat de cazier judiciar

        Durata de desfăşurare a cursului  este în total de 360 de ore, din care pregătire teoretică 90 de ore şi pregatire practică 270 de ore, iar desfaşurarea cursului se va face la sediul societăţii S.C PP Protect Security S.R.L, Str. Tăietura Turcului, Nr. 47, precum şi în alte orase şi municipii.